DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske na poziv Omladinskog savjeta, danas je u kampu mladih razgovarala sa srednjoškolcima, učesnicima 15.Susreta mladih Republike Srpske.

Za vrlo kratko vrijeme u razgovoru sa Ombudsmanom za djecu, srednjoškolci su pokazali  stvarnu zainteresovanost za razgovor o brojnim pitanjima koja se tiču njihovih prava i ukazali na brojne situacije koje treba mijenjati.

Istakli su, između ostalog da srednje obrazovanje treba da bude obavezno uz uvođenje prijemnog ispita za upis u srednju školu, zatim da su nastavni planovi i programi preopširni, a da istovremeno ne uključuju ona pitanja, teme i probleme koji se njih tiču, (zdravstvena zaštita, seksualno obrazovanje...), da nema dovoljno praktične nastave i posebno su istakli potrebu definisanja pravila ponašanja koja u obrazovnom sistemu važe za sve.(školska disciplina)