DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U sklopu aktivnosti povodom obilježavanja dvadesetogodišnjice potpisivanja UN Konvencije o pravima djeteta, Ombudsman za djecu je predvidio i druženje s djecom vrtićkog uzrasta. Smatramo da je veoma važno upoznavati djecu s njihovim pravima od najmlađeg uzrasta,te smo tim povodom organizovali rođendansku proslavu Konvencije.Naši gosti su bili mališani iz Dječijeg vrtića "Plavi čuperak" u pratnji vaspitačice i pedagoga. Uz pjesmu i kviz o dječijim pravima, naučili smo ponešto o dječijim željama, a oni o svojim pravima i obavezama. Na pripremljenim modelima kapa likovno su predstavili svoja prava i kape ponijeli za uspomenu na druženje.