DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Jubilarni „15. Susreti mladih Republike Srpske" održavaju se u Banjoj Luci, u periodu 09 - 13. avgust 2011. godine, a u okviru obilježavanja Međunarodne godine mladih u RS. Visoki pokrovitelj ovogodišnjih Susreta mladih je predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik.

Svrha manifestacije „15. Susreta mladih Republike Srpske" je da doprinese promociji omladinskog rada i stvaralaštva, unaprijeđenju odnosa mladih iz različitih regija Republike Srpske, da podstakne mlade ljude na umrežavanje, kreativan rad i druženje kroz zabavu i interaktivno učenje.

Na manifestaciji učestvuje i 10 mladih savjetnika Ombudsmana za djecu Republike Srpske koji će iznijeti svoja iskustva u radu mreže mladih savjetnika.