DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Belfastu, Sjeverna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, od 24.-26. jula 2011.godine održan je drugi sastanak u organizaciji Evropske mreže ombudsmana za djecu (ENOC) i Evropske mreže mladih savjetnika (ENYA). Sastanaku su prisustvovali pored mladih savjetnika i ombudsmani za djecu, kao i predstavnici ombudsmana za djecu, koji su imali ulogu moderatora u grupnom radu.

Teme sastanka su bile: zdravlje, nasilje, internet i obrazovanje. Svaka tema pojedinačno je činila zasebnu grupu. U okviru grupa su mladi savjetnici diskutovali sa predstavnicima ombudsmana za djecu i iznosili svoja mišljenja, te pripremali svoje preporuke za poboljsanje stanja u ovim oblastima, a iste će predložiti ombudsmanima za djecu prilikom održavanja godišnje konferencije evropskih ombudsmana za djecu, koja će biti održana u jesen u Varšavi, Poljska.

Iz Republike Srpske sastanku su prisustvovala dvoje predstavnika mladih savjetnika ombudsmana za djecu (ENYA) u pratnji predstavnika Institucije psihologa Andree Stanković.

U grupi obrazovanje mladi savjetnici iz Republike Srpske i Kipra izabrani su da predstavljaju rad svoje grupe i prezentuju preporuke donešene u njihovoj grupi

Domaćin ovogodišnjeg susreta mladih savjetnika je Ombudsman za djecu Sjeverne Irske na čijoj se internet stranici mogu pronaći detalji o aktivnostima sastanka.