DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na poziv ENOC-a (Evropska mreža ombudsmana za djecu), mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske učestvovaće u radu 2.ENOC/ENYA sastanka koji se održava u „Queen's University" u Belfastu, Sjeverna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, od 24.-26. jula 2011.godine.

Projekat mreže mladih savjetnika ENYA je započeo sa radom u 2010.godini sa ciljem promocije UN Konvencije o pravima djeteta i prava djeteta uopšte, jačanju prava djeteta na izražavanje mišljenja i učestvovanje u svim postupcima koji se njih tiču, te uključivanjem mladih u rad institucija ombudsmana za djecu, kako bi djeca, svojim mišljenjem, prijedlozima i  inicijativama doprinijeli da se kroz rad institucije njihov glas čuje na mjestima gdje se donose odluke koje se njih tiču.

U  Belfastu će zajedno 19 mladih iz 10 evropskih zemalja razgovarati o temama obrazovanje, zdravlje, nasilje i internet.

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske u pratnji predstavnika ombudsmana za djecu psihologa Andree Stanković, će imati priliku da diskutuju o četri prioritetne teme koje su postavljene na sastanku ENOC-a 2010., održanog u Stazburu, Francuska. Sa kolegama iz Hrvatske mladi savjetnici iz Republike Srpske su jedini predstavnici mladih sa prostora bivše Jugoslavije.

Troškove puta i boravka u Belfastu snosi organizator.