DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Republici Srpskoj postoje dvije specijalizovane biblioteke za djecu, jedna u Banja Luci, druga u Istočnom Sarajevu i obe su u cijelosti primjenile IFLA/ Unesco Smjernice za bibliotečke usluge za djecu.

U Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo, prošle godine otvorena je Dječija biblioteka na 187 m2 i sve usluge za najmlađe sugrađane su potpuno besplatne: iznajmljivanje knjižne građe, audio-vizuelnog materijala, časopisi, igračke.

Svakodnevno u prostoru biblioteke se odvijaju raznovrsni edukativni i kreativni sadržaji kao što su: male škole engleskog, ruskog, italijanskog jezika, muzička igraonica, likovna radionica, mala škola novinarstva, kreativna radionica, mala škola računara i sl. 

Ovi sadržaji su potpuno besplatni sve sa namjerom da se stvore jednaki uslovi za sve i da to bude mali doprinos brisanju socijalnih razlika i u najranijem uzrastu.