DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

 

U Miločeru se od 27.juna do 1.jula 2011. godine održava II EPCD Međunarodna ljetna  škola  "Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja" sa glavnom temom "Reproduktivno zdravlje adolescenata"  na kojoj po pozivu prof. dr Nenada Babića, nacionalnog koordinatora za reproduktivno zdravlje, učestvuje institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske i to njen mladi savjetnik.

 Polazeći od činjenice da je multisektorski pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja najefikasniji, program Škole je koncipiran tako da polaznici mogu biti ljekari (porodične medicine, ginekolozi, pedijatri i drugi specijalisti), prosvjetni radnici, socijalni radnici i drugi profili stručnjaka angažovanih u ovoj oblasti. 

Organizator ove škole prepoznao je i važnost učešća djece u svim pitanjima koja ih se tiču, a reproduktivno zdravlje mladih jedna je od tema o kojima je Ombudsman za djecu već govorio u svom istraživanju Problemi i rizici maloljetničkih brakova. 

Mlada savjetnica ombudsmana za djecu Isidora Vuković, učenica Gimnazije iz Gradiške, učestvuje u  radu ljetne škole gdje će moći da stekne znanja o kontracepciji, polno prenosivim bolestima, maloljetničkim trudnoćama i abortusima i načinima kako škola, zdravstvo, mediji  i sami mladi treba da kritički misle učeći o reproduktivnom zdravlju. Ona će prenijeti svoja znanja i iskustva kako se u školi uči o reproduktivnom zdravlju i kakva je uloga i mogućnosti mladih savjetnika u vršnjačkoj edukaciji. 

Ovakva saradnja stručnjaka i Ombudsmana za djecu u kojoj je posebno važna participacija djece pokazuje kako u promociji i zaštiti prava djeteta istovremeno moraju učestvovati svi koji brinu o zdravom odrastanju djece