DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Helsinški parlament građana Banja Luka organizovao je Finalnu konferenciju projekta „Partnerstvo za promjenu - praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti polova u BiH".

Cilj Konferencije je da se nakon dvije i po godine implementacije projekta sumiraju rezultati te donesu zaključci o stanju rodne ravnopravnosti i preporuke za dalje djelovanje.

 Projekat traje od januara 2009. do juna 2011.godine, a o njegovoj realizaciji i brojnim aktivnostima govorila je Stanislava Ninković iz Helsinškog parlamenta građana. Ona je posebno naglasila da su iz brojnih aktivnosti (okrugli stolovi, radionice, publikacije, predavanja) proizašle 4 preporuke koje su usvojene početkom 2010.godine. 

Konferenciji su prisustvovale predstavnice brojnih nevladinih organizacija i udruženja i predstavnica Gender centra Vlade Republike Srpske, kao i predstavnica Ombudsmana za djecu. 

Sve učesnice Konferencije su izrazile zadovoljstvo što svojim radom doprinose poboljšanju položaja žene u društvu. 

Predstavnica Ombudsmana za djecu izrazila je zadovoljstvo dosadošnjom saradnjom sa NVO i Gender centrom, te predstavila brojne aktivnosti Institucije koje su usmjerene na promociju i zaštitu prava djeteta.