DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac razgovarala je danas u Istočnom Sarajevu sa upravom Kazneno-popravnog zavoda „Kula" o pravima djece na kontakte i viđanje sa roditeljem koji izdržava zatvorsku kaznu, kao i o ostvarivanju prava maloljetnika koji izdržavaju kaznu.

  Roditelj koji izdržava kaznu zatvora ne prestaje biti roditelj. I dijete i roditelj imaju pravo na kontakte i viđanja, ali se to pravo dijeteta nerijetko dovodi u pitanje, najčešće zbog narušenih odnosa između bračnih drugova ili udaljenosti prebivališta porodice i loše materijalne situacije porodice osuđenog lica, zbog toga ustanove u okviru ovlaštenja, a u dogovoru sa Centrom za socijalni rad u pojedinačnim slučajevima traže rješenje takve situacije.  

 Ostvarivanje prava na kontakte je samo jedno od prava koje u praksi treba realizovati poštujući najbolji interes djeteta u svakom pojedinačnom slučaju. Pri tome je vrlo važno imati u vidu kakve sve posljedice čin odlaska roditelja na izdržavanje kazne, može imati na dijete, prije svega u njegovom psiho-fizičkom razvoju.  

 Reagovanja kod djece mogu biti vrlo različita, prije svega emocionalne prirode, strah, zbunjenost, sramota, osjećaj napuštenosti, a roditelj sa kojim dijete živi vrlo često nema odgovore na pitanja koje dijete postavlja ili ne zna odgovore, ili jednostavno ne želi razgovarati o tome sa djetetom. 

   Ombudsman za djecu RS posjetila je danas i Centre za socijalni rad u Istočnoj Ilidzi i Istočnom Novom Sarajevu.