DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Na osnovu člana 18. Zakona o ombudsmanu za djecu, a na prijedlog predsjednika Republike, Narodna skupština Republike Srpske, na dvadest devetoj sjednici održanoj 22. aprila 2009. godine izabrala je mr Nadu Grahovac za prvog ombudsmana za djecu Republike Srpske.