DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Institucija Ombudsmana za djecu je u saradnji sa Agencijom za informaciono društvo Republike Srpske i profesorima sa Univerziteta u Banjoj Luci docent dr Tamara Pribišev Beleslin i docent dr Tatjana Tapavički Duronjić i uz podršku m-tela pokrenula inicijativu za uspostavljanje web stranice (www.djecanainternetu.org) o prednostima i rizicima interneta, opasnostima i zaštiti djece. Stranica je namjenjena prije svega djeci, ali i roditeljima i nastavnicima.

Uz izradu web stranice štampan je i prigodan vodič za djecu, roditelje i nastavnike- Djeca na internetu. Web stranica i brošura urađeni su sa namjerom preventivnog i edukativnog djelovanja, ali i reagovanja u situaciji kad je problem nastao.

Posjetom osnovnim školama "Vasilije Ostroški" u Trebinju i školama "Sveti Sava" i "Veselin Masleša" u Foči završene su edukativne radionice u ovoj školskoj godini. Radionice su trajale od 16. maja do 10. juna i održane su u 18 škola, osnovnih i srednjih, u Republici Srpskoj kojima je prisustvovalo preko 600 učenika, jedan broj nastavnog osoblja i stručnih saradnika.

Cilj radionica je bio:

-edukacija djece i odraslih o prednostima i rizicima interneta,

-prepoznavanje elemenata e-nasilja i reagovanja u tim situacijama,

-odgovorno i etičko korišćenje interneta.

Reagovanja djece, njihova iskustva sa internetom te prijedloge mjera i aktivnosti ombudsman za djecu će sumirati u Posebnom izvještaju.