DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Povodom međunarodnog dana djeteta i dvadesetog rođendana UN Konvencije o pravima djeteta Ombudsman za djecu Nada Grahovac sa saradnicima je posjetila "Zaštiti me".Mališanima iz "Zaštiti me" su uručeni prigodni pokloni povodom dvadesetog rođendana Konvencije. Cilj posjete je bio da se čuju mišljenja djece i upoznaju djeca sa njihovim pravima.Sve lokalne i državne institucije moraju čuvati i poštovati dječja prava. Svako dijete ima pravo samim tim što je dijete, a naša obaveza i odgovornost jeste da ta prava obezbijedimo za svako dijete pod istim uslovima. Konvencija ne pravi razliku između djece, međutim ova djeca se izdvajaju, ona imaju pravo na dodatna prava i dodatnu brigu društva. Šta će biti s ovom djecom nakon redovnog školovanja, za šta je osposobljeno, da li će naći zaposlenje, s kim i kako će živjeti, se raspravljalo sa zaposlenim ovog centra. Direktor Centra "Zaštiti me", Miroslav Gajić, je istako zabrinutost i upozorio da su prava njihovih štićenika ugrožena čim napuste ovaj centar, jer poslodavci jošuvjek imaju predrasude da ove osobe nisu produktivne pa ih nerado uzimaju u radni odnos.Tokom ove posjete Institucija ombudsmana za djecu je kupila čaše koje su mališani iz "Zaštiti me" pravili u svojim kreativnim radionicama pokušavajući na taj način da motiviše mališane da napreduju u svojim aktivnostima.