DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Zakonom je uređeno da se organizacija, način rada i kućni red u školi bliže uređuje statutom, pravilnicima i drugim opštim aktima škole koji se donose uz učešće učenika, roditelja i nastavnika, a u skladu sa važećim propisima.


Međutim, u praksi su prisutne vrlo različite situacije, od toga da pravila kućnog reda nisu donesena, ili da su donesena i odnose se samo na učenike ili da učenici nemaju informacije o tome da li su takva pravila donesena.

Donošenje i poštovanje pravila kućnog reda doprinosi boljoj bezbjednosti učenika, boljoj opštoj i radnoj disciplini, boljem uspjehu, nesmetanom radu škole, boljoj radnoj atmosferi u kojoj će svi poštovati pravila koja su zajedno dogovorili.

Pravila ponašanja definisana zajedno sa roditeljima i učenicima doprinosi ne samo tome da su isti upoznati sa pravilima, već da su aktivno učestvovali u njihovom donošenju.

Pravila ponašanja definisana zajedno sa učenicima doprinose ne samo ostvarivanju njihovog prava na participaciju, već ih i na taj način učimo odgovornosti i samostalnosti, posebno da preuzmu odgovornost za posljedice svojih odluka i svoga izbora.

Ombudsman za djecu vezano za školsku disciplinu uputio je Preporuku Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.