DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Vlada Republike Srpske predstavila je danas Politiku ranog rasta i razvoja djece u RS za period 2011-2016. godine, dokument kojim se obavezala na poboljšanje položaja djece u najranijoj životnoj dobi.

Ciljevi politike su jačanje porodice, jačanje integrisanog pristupa ranom rastu i razvoju djece, kontinuirano obrazovanje profesionalaca, roditelja i javnosti, unapređenje rada sa djecom sa posebnim potrebama, podsticanje nadarenosti kod djece, unapređenje dostupnosti zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih usluga, te stvaranje sigurnog okruženja u kojem se dijete rađa, raste, hrani, igra i živi. Politika se zasniva na principima najboljeg interesa djeteta, nediskriminacije, individualnog pristupa, učešća korisnika, usklađenosti intervencija sa razvojnim potrebama djeteta i principu intersektoralnosti i multidisciplinarnosti. Na njenoj realizaciji u skladu sa strategijom i akcionim planom koji tek treba da budu usvojeni radiće sva ministarstva u Vladi RS, sve institucije, ustanove, ali i građani RS.

Dokument Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u RS urađen je i štampan uz podršku UNICEF-a, Evropske unije, Ambasade Norveške u BiH i UKAID-a.