DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Na Fakultetu Političkih nauka, za studente 1.godine na smjeru-socijalni rad, a po pozivu prof.dr Ane Gavrilović, ombudsman za djecu mr Nada Grahovac je u četvrtak održala predavanje o pravima djece.

Studente koji se obrazuju za tako odgovoran i zahtjevan posao ombudsman za djecu je upoznala sa osnovnim zahtjevima i principima UN Konvencije o pravima djeteta, o ovlaštenjima i načinu rada institucije Ombudsmana za djecu, o najčešćim povredama dječijih prava te o nedovoljnom razumijevanju koncepta dječijih prava i šta prava djeteta stvarno znače. Ono što je posebno važno je, da je fakultet Političkih nauka i do sada prepoznao potrebu i važnost saradnje sa Institucijom a mogućnosti saradnje su brojne od predavanja za studente, zajedničkog istraživanja određenih pojava do volontiranja studenata u instituciji.