DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

I ove sedmice se nastavljaju radionice „Djeca i internet“ koje su u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske izazvale interesovanje učenika. Edukacija o prednostima i rizicima koje donosi korišćenje interneta trebalo bi da kod djece razvije osjećaj odgovornosti i potrebe razvijanja pristojne komunikacije. Period školskog raspusta je upravo vrijeme u kojem će djeca ovaj medij koristiti više za ispunjavanje svog slobodnog vremena, pa je ova edukacija dobro došla kako bi se bar dio djece znao zaštiti od moguće povrede prava putem interneta. Radionice su predviđene u :

- ponedjeljak, 30.maja   Srednja škola Prnjavor

- srijeda, 1. juna            Osnovna škola „Georgius Papandreu“, Aleksandrovac

- četvrtak, 2. juna          Osnovna škola „Sveti Sava“, Banja Luka