DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Razmatrajući Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2010.godinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jedan od problema na koji je ukazano je i pitanje zdrave ishrane djece.

Kako je organizovanje školskih kuhinja vrlo zahtjevan i odgovoran posao, a ishrana djece vrlo važna za njihov pravilan rast i razvoj, Ombudsman za djecu se, u cilju traženja rješenja koja će doprinijeti kvalitetnom uređivanju ove oblasti obratio svim osnovnim školama u Republici Srpskoj u traženju povratne informacije o tome da li je i kako riješeno pitanje ishrane djece u školi i kako škole vide mogućnost da se ovo pitanje uredi u najboljem interesu djeteta.