DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Kako je primjećeno da jedan broj djece započne ali ne završi školovanje, Ombudsman za djecu Republike Srpske, u cilju zaštite prava djeteta na obrazovanje i obavezu da se preduzmu sve potrebne mjere kako bi se pravo na obrazovanje obezbjedilo za svako dijete, obratio se svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj radi utvrđivanja prisutnosti ove pojave u školskoj 2009/2010 i 2010/2011, broja djece, razloga koji su do toga doveli, kojeg su uzrasta i pola, da li su i koje mjere s tim u vezi preduzete.

Dobijeni podaci će aktivnosti usmjeriti u iznalaženju rješenja da ni jedno dijete ne bude izvan obrazovnog sistema.