DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Danas je u organizaciji sa Ombudsmanom za djecu Republike Srpske održan okrugli sto u Srpskom kulturnom centru u Modriči.Tema okruglog stola je "Zaštita prava djece" na kojem su prisustvovali predstavnik i zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske Nada Grahovac i Zlatoljub Mišić, načelnik opštine Mladen Krekić, poslanici u Narodnoj skupštini te predstavnici sa dobojske regije, institucija, osnovnih i srednjih škola, centara za socijalni rad, policije i Centra javne bezbjednosti kao i Osnovnog suda Modriča i Doboj. U izjavi za novinare Nada Grahovac je rekla: "Osnovna poruka koji smo danas htjeli postići je da se obezbjedi novi pristup djeci na kome Konvencija institira. Novi pristup prema djeci znači da su djeca subjekti međunarodnog prava i zaštite, da su djeca lica u odrastanju koji imaju prava na svoja ljudska prava i da mi to moramo poštovati. Njihovo pravo se ne izvodi iz prava drugih, ono se ne zaslužuje, ona im pripadaju samo zato što su djeca. To mi stari moramo shvatiti i prihvatiti, to ih mi moramo naučiti da imaju pravo. Mi imamo obavezu i odgovornost, mislim na sebe, roditelje, nastavnike, profesore, vaspitače, državne službenike, medije, sve institucije imaju obavezu raditi u najboljem interesu djeteta i imaju obavezu stvoriti uslove, obezbjediti i omogućiti da prava djece koja su garantovana Konvenciom budu obezbjeđena za svako dijete.