DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Skoplju je 20.maja održan Tematski sastanak institucija Ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope na temu „ Uloga Ombudsmana u zaštiti djece od fizičkog i psihičkog kažnjavanja djece".

Na žalost, konstatovano je da je nasilje nad djecom sve prisutnije, da djeca to ne prepoznaju kao svoje pravo na zaštitu od svakog oblika nasilja, te da djeca iz straha i stida nasilje u porodici ne prijavljuju. Statistički podaci o nasilju nad djecom ne odražavaju stvarno stanje. Još uvijek je fizičko kažnjavanje prisutno kao diciplinska mjera i vaspitna metoda, jer je samo 29 zemalja u svijetu izričito zabranilo svaki oblik fizičkog kažnjavanja djece. Psihičko kažnjavanje djece se teže prepoznaje, rijetko prijavljuje, nedostaju programi prevencije i veća uvezanost svih subjekata zaštite u sistemu.