DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Helsinški parlament građana Banjaluka je 20.10.2009. godine u Banjaluci organizovao Okrugli sto "Evropska socijalna povelja u našem zakonodavstvu". Uvodničari na ovom okruglom stolu su bili Aleksandra Petrić, magistrica međunarodnih ljudskih prava, i Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.Na osnovu dugogodišnjeg bavljenja zaštitom ljudskih prava, a naročito marginaliziranih grupa, ovaj sastanak je imao za cilj hitnu akciju domaćih vlasti i nevladinog sektora na osiguranju jednakosti u pristupu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Ombudsman za djecu je analizirala usklađenost UN Konvencije o pravima djece sa Porodičnim zakonom RS. Kako bi stekli uvid u složenost diskriminatorskih propisa u našem zakonodavstvu, a prema grupama koje smo svojim dosadašnjim radom prepoznali kao socijalno isključene, Helsinški parlament građana Banjaluka proveo je analizu usklađenosti bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa Evropskom socijalnom poveljom. Analiza sadrži zaključke o toj usklađenosti, prijedloge izmjena zakona kako bi se ostvarila bolja usklađenost i preporuke za dalje djelovanje i zakonodavnih tijela i nevladinog sektora, da bi se smanjili efekti socijalne isključenosti u BiH.