DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2010.godinu.

Razmatrajući Izvještaj, narodni poslanici su u diskusiji još jednom potvrdili koliko je pitanje ostvarivanja i zaštite prava djeteta zahtjevno i odgovorno i koliko zahtjeva angažovanje svih institucija sistema.

Pitanje zdrave ishrane i zaštite zdravlja djece, ostvarivanje prava djece sa posebnim potrebama, plaćanje alimentacije, uređenje viđanja, problemi prosjačenja djece, školske discipline, uloge savjeta roditelja, su samo neka od pitanja na koje su poslanici posebno ukazali.

Posebno je naglašena potreba izmjena Porodičnog i Krivičnog zakona te usaglašavanje zakona sa zahtjevima Konvencije, te potreba jačanja kapaciteta centara za socijalni rad.

Poslanici su pohvalili pristup u izradi izvještaja i njegovu sveobuhvatnost.