DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu pokrenuo je inicijativu za izmjene i dopune Porodičnog zakona RS. Uvodničari na ovom okruglom stolu pored Ombudsmana za djecu mr Grahovac Nade je bio i Dimitrije Ćeranić, asistent sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Cilj ovog i sličnih skupova koji se održavaju u nekoliko gradova Republike Srpske je ukazivanje na neusklađenost Porodičnog zakona RS sa UN Konvencijom o pravima djeteta, te pokretanje inicijative za izmjenama i dopunama ovog zakona. Na okruglom stolu raspravljano je o tome da li je Porodični zakon RS prepoznao da su djeca nosioci prava i subjekti događaja u postupcima koji su za njih važni i da li je njime zaštićen najbolji interes djeteta, koji je jedan od osnovnih pricipa Konvencije o pravima djeteta UN. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici centara za socijalni rad, centara javne bezbjednosti, obrazovanih ustanova, centara za mentalno zdravlje, organizacija i udruženja koja se bave problematikom djece.