DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Zamjenica ombudsmana za djecu, Zlata Hadžić-Bajrić, prisustvovala je uvodnom dijelu treninga za vaspitače „Podrška roditeljima u razvoju i jačanju pozitivnih roditeljskih vještina" koji će voditi psihilozi Branka Starc i Ninoslava Pećnik  iz Hrvatske, autorice knjige Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece. Projekat provodi In fondacija u saradnji sa Centrom za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.U uvodnom dijelu naglašena je uloga roditelja u vaspitnju djece i potreba da se da podrška odgovornom roditeljstvu a ne edukacija roditelja kako se do sad u praksi radilo.

Zamjenica ombudsmana za djecu  pozdravila je ovaj projekat i naglasila da i UN Konvencija o pravima djeteta prepoznaje roditelja kao prvog i najodgovornijeg vaspitača svoje djece. Međutim posebno je važna  saradnja roditelja i vaspitača u predškolskoj ustanovi koja se mora bazirati na uzajamnom povjerenju, razumijevanju i saradnji  jer i jedni drugi treba da rade u najboljem interesu djeteta. Ovaj trening proći će 26 vaspitača i pedagoga iz predškolskih ustanova iz Banjaluke, Prnjavora, Čelinca, Gradiške, Kotor Varoši, Bijeljine  i Prijedora. Kada završe ovaj ciklus edukacije oni će biti osposobljeni da pružaju podršku roditeljima u razvoju i jačanju njihovih pozitivnih roditeljskih vještina u njihovim lokalnim zajednicama.