DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

M:tel Republike Srpske je prepoznao potrebu zaštite djece na internetu i podržao aktivnosti Ombudsmana za djecu na realizaciji projekta "Djeca na internetu"-www.djecanainternetu.org.Finansijskom podrškom Instituciji i m:tel  je jedan od realizatora projekta, čiji osnovni cilj je zaštita djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe i maltretiranja na internetu. Institucija će štampanjem promotivnog materijala uz podršku m:tela, prema utvrđenom planu organizovati edukaciju za djecu, roditelje i zaposlene u osnovnim školama Republike Srpske.

I na ovaj način m:tel je prepoznao zahtjeve Konvencije da u zaštiti prava i interesa djeteta  brojne institucije i organizacije moraju zajedno raditi da bi u datim uslovima, za svako dijete obezbijedili ostvarivanje njegovog najboljeg interesa i time pokazao da djeluje u kvalitetnoj interakciji sa svojim okruženjem što i jeste dugoročni strateški cilj kompanije.

Internet djeci danas pruža mnoge mogućnosti od igre i zabave do ostvarivanja  prava na obrazovanje, informaciju i participaciju.

Ali internet nosi i rizike koji mogu imati i teške i trajne posljedice na njihovo odrastanje, ukoliko ih ne naučimo kako da se zaštite na internetu.

Osnovno je da roditelji, od najranijeg uzrasta djeteta,  pokažu interes i za ove aktivnosti svoga djeteta i da u njima aktivno učestvuju. Tako će ih naučiti pravilnom i odgovornom korišćenju interneta i ukazati na situacije u koje mogu biti dovedeni, a koje ih mogu ozbiljno ugroziti, a djeca će bez straha od zabrane korišćenja interneta roditeljima prijaviti sve situacije koje su ih uznemirile ili povrijedile.

Ali ne samo roditelji, i škola mora preuzeti svoj dio odgovornosti u zaštiti djecu od svih oblika nasilja i zlostavljanja pa i onih koji se djeci dešavaju putem interneta.