DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetili su 13. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva “Inost mladih 2011”, koja se održava od 12. do 14. aprila pod motom “Iskažete svoju efikasnost i inventivnost”.

Na izložbi učestvuje oko 440 učesnika, iz 29 osnovnih i 22 srednje škole, te četiri fakulteta i deset udruženja, a predstavljene su inovacije iz oblasti informatike, mašinstva, te kreativna djela umjetnosti.

Ombudsman za djecu RS podržava ovakve manifestacije koje omogućavaju mladima da na jednom mjestu predstave svoje ideje i razmjene iskustva sa drugima. Zamjenica Ombudsmana za djecu RS, Zlata Hadžić-Bajrić razgovarala je sa nekim od učenika osnovnih i srednjih škola čije su se inovacije uglavnom, odnosile na korišćenje računara u nastavnim i vannastvanim aktivnostima. Ovakve smotre dječijeg stvaralaštva treba promovisati i podržavati, jer UN Konvencija o pravima djeteta obavezuje da se djeci obezbijedi da se kreativno izraze u naučnim, umjetničkim i sportskim oblastima.