DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prvo druženje mladih savjetnika ombudsmana za djecu proteklo je u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Mladi ljudi su odmah po dolasku na Borje ostvarili kontakt koji je odavao razumijevanje, spremnost na razmjenu mišljenja, otvorenost i povjerenje.

Subota je protekla radno, a mladi su aktvno učestvovali u svim diskusijama i radionicama. Radni dan počeo je prezentacijom ombudsmana za djecu, Nade Grahovac koja je mladima približila nadležnosti i ovlašćenja Institucije a na primjerima iz prakse ombudsman je djeci pojasnila značenje participacije i njenu ulogu u razvoju mlade ličnosti i ostvarivanju njenih prava. Mladi su pitanjima i navođenjem iskustava koja su imali u školi, porodici i društvu pokazali da ih ova tema veoma interesuje i da njihovo pravo na participaciju odrasli često krše.

 Rad se nastavio smjenjivanjem radionica o izradi projekata, kodeksu u školama, pravima koja djeca imaju u školi koje su bile interaktivnog karaktera pa su mladi imali priliku da pokažu svoja iskustva, navedu primjere iz svojih sredina i steknu nova znanja koja će im koristiti u daljem radu mladih savjetnika.

 Radionici o kodeksu u školama prisustvovala je Senka Buha, viši stručni saradnik za srednje obrazovanje iz Ministarstva prosvjetei kulture RS. Djeca su veoma ozbiljno i argumentovano diskutovala o kodeksima i kućnom redu u školi a zajednički je stav mladih da su kodeksi potrebni, ali da treba da ih se pridržavaju i učenici i profesori.

 Posebno kreativne i mladima izazovne radionice imali su Dejan i Bogdan, mladi savjetnici, koji su obučili svoje drugove kako  se održavaju radionice i praktičnim vježbama ih sve uključili da glumom pokažu svoja prava. 

 Nadjelja je bila dan za sumiranje rezultata i donošenje plana rada za tekuću godinu i dodjelu diploma. Mladi su se dogovorili da će svako održati po jednu radionicu u svojoj školi u koju će uključiti i one mlade savjetnike koji nisu prisustvovali prvom susretu. Dogovoreno je da se radi na izradi brošure o pravima u školi i zajedničkom radu na kodeksu za škole.

 Ovo druženje je za mlade blo iskustvo koje su ocijenili kao priliku da se bolje upoznaju razmijene iskustva i steknu nova znanja i vještine koje će dalje kao mladi savjetnici prenositi u svojim sredinama. Za ombudsman za djecu druženje je bilo posebno važno jer smo u neposrednom kontaktu s djecom mogli dobiti saznanja o njihovim problemima, idejama, načinima i prijedlozima kako da se prava djece promovišu i štite.