DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu prvi put će se sastati 8.aprila na Hajdučkim vodama i tokom dvodnevnog rada dogovoriti način rada Mreže mladih savjetnika.

Mladi savjetnici su izabrali 20 svojih predstavnika iz Doboja, Kozarske Dubice, Dervente, Teslića, Mrkonjić Grada, Broda, Šamca, Bijeljine, Banjaluke, Prnjavora, Čelinca, Foče, Gradiške i Vlasenice.

Ovo je prva grupa koja će se sastati, a planirano je da obuku prođu svi mladi savjetnici ombudsmana za djecu.

Između ostalog mladi savjetnici će dogovoriti pod kojim nazivom će Mreža funkcionisati te definisati pravila rada Mreže i iznijeti svoje viđenje kako poboljšati komunikaciju Mreže sa ombudsmanom za djecu i saradnju ombudsmana za djecu sa školama.

Na prvom druženju jedna od tema je pravo na participaciju i njegovo ostvarivanje u školi, te prava koja djeca imaju u njihovoj školi.

Uloga mladih savjetnika je da u saradnji sa ombudsmanom za djecu ukazuje na probleme u ostvarivanju njihovih prava te da podstiču vršnjake u svojim sredinama na aktivno učešće u donošenju svih odluka koje se njih tiču.