DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Novom Sadu je 27.10.2009. godine održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Zaštitnika građana Srbije, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine,Pokrajinskog Ombudsmana AP Vojvodine i Ombudsmana za djecu Republike Srpske koji je bio posvećen saradnji na prevenciji prosjačenja od strane dijece. Sastanak je organizovan sa ciljem da se razmotri mogućnost zajedničkog projekta usmjerenog na zaštitu i unapredjenje položaja djece koja se bave prosjačenjem te dogovore konkretne aktivnosti i njihova realizacija u narednom periodu.