DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu sa saradnicima danas je u Bjeljini posjetila Udruženje građana ,,Otaharin,,  i   razgovarala sa gdinom Mujom Beganović o prisutnosti i problemima prosjačenja romske djece.

Ovo udruženje građanja je osnovano 2005.godine, i radi na promociji obrazovanja romske djece. U zadnjih nekoliko godina su napravljeni značajni pomaci vezano za njihov upis u školu, upis u matične knjige i obezbjeđenje zdravstvene zaštite.

Osnovni problem za ostvarivanje prava romske djece, pa i zaštitu od prosjačenja, u udruženju vide  u nedovoljnoj odgovornosti roditelja, jer i pored rješavanja stambenog pitanja i obezbjeđenja knjiga i školskog pribora, djeca iz pojedinih porodica još uvijek ,,zarađuju,, prosjačenjem. U udruženju ističu da imaju dobru saradnju sa školama, policijom i centrom za socijalni rad i da je u opštini imenovana radna grupa od predstavnika svih nadležnih institucija koja, sagledavajući problem u cjelini treba da izađe sa prijedlogom za rješavanje problema prosjačenja djece.

I u centru za socijani rad Bijeljina su istakli da se radi o djeci iz  porodica koje su na evidenciji centra i kojima pomažu po različitim osnovama, međutim, problem su i djeca koju dovode iz drugih sredina da bi zarađivali na ulicama Bijeljine.