DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na Preporuku Ombudsmana za djecu broj 1399-10 od 01.12.2010.godine da se IZMJENI Odluka Fonda PIO o utvrđivanju naknade za usluge koje Fond obavlja, a vezano za  ocjenu i vještačenje sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju za samostalan život i rad pred nadležnim organom Fonda PIO, na način da isti budu oslobođeni plaćanje naknade po tom osnovu,

Fond PIO je obavijestio Instituciju da je dana 14.3.2011.godine izvršio izmjenu navedene odluke, što praktično znači, da su djeca  kod kojih se vrši  ocjena sposobnosti za samostalan život i rad u postupku pred Fondom PIO oslobođeni plaćanja naknade po tom osnovu.


Ova odluka je prije svega podrška za djecu i njihove roditelje, ali i za centre za socijalni rad koji su u ovim situacijama, vrlo često bili podrška porodici u postupku koji se vodi pred Fondom radi ocjene i vještačenja kod djece.