DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Ljubljani je 6 i 7.oktobra 2009.godine održana međunarodna konferencija na kojoj je, na poziv ombudsmana Slovenije, prisustvovala i ombudsman za djecu Republke Srpske Nada Grahovac. Konferencija se bavila pitanjima zabrane fizičkog kažnjavanja djece te aktivnostima svih institucija Slovenije na zaštiti djece od svakog oblika fizičkog kažnjavanja. Ovom prilikom promovisana je kampanja protiv fizičkog kažnjavanja djece, izmjene Porodičnog zakona koji će urediti ovu zabranu,te preventivni programi djelovanja. Na Konferenciji su učestvovala i djeca različitog uzrasta koji su iz svog ugla govorili o potrebi njihove zaštite od fizičkog kažnjavanja, ali i o ostvarivanju drugih prava. Učešće djece različitog uzrasta ovoj konferenciji, dalo je poseban značaj.