DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Institucija Ombudsmana za djecu započela je aktivnosti u prikupljanju podataka o djeci koja prose. U saradnji sa policijom i centrima za socijalni rad u svim opštinama u Republici Srpskoj, te udruženjima Roma i drugim nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom, potrebno je doći do podataka o prisutnosti djece koja prose u svakoj opštini, o razlozima koji do toga dovode, o angažovanju institucija na prevazilaženju stanja, kako bi se na osnovu analize dobijenih podataka mogle predložiti odgovoarajuće mjere i rješenja.

Problem prosjačenja djece javlja se kao poslijedica  neostvarivanja osnovnih prava djece, ali vrlo često prosjačenje prouzrokuje dodatnu povredu dječijih prava.