DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U radu tribine pod nazivom Nasilje u porodici pojavni obloci i prepoznavanje koju je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene žene učestvovala je i Zlata Hadžić Bajrić, zamjenica ombudsmana za djecu. Uvodničar Bojan Arula, socijalni radnik, govorio je o nasilju u porodici, njegovom pravnom okviru, pojavnim oblicima, simptomima koje ima zlostavljano dijete. 

Poseban dio izlaganja bio je vezan za seksualno zlostavljane djece, pa je predstavnica Ombudsmana za djecu iznijela saznanja i iskustva koje Institucija ima o ovom problemu a do kojih se, između ostalog, došlo na Konferenciji ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope koja je u maju održana u Banjaluci, upravo na ovu temu.

 U cilju uspostavaljanja mjera radi zaštite djeteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povreda ili zloupotrebe, zanemarivanja ili nemarnog odnosa, maltretiranja ili eksploatacije, uključujući i seksualnu zloupotrebu kako to nalaže Konvencija o pravima djeteta, organizatori skupa predložili su da se provede kampanja zagovaranja za izradu protokola koji će jasno odrediti obaveze nadležnih institucija kad se radi sa djecom žrtvama nasilja.