DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U Banja Luci 5.10.2009.godine povodom obilježavanja Dječije nedjelje, održana je Konferencija-Dječija zaštita u Republici Srpskoj. Okupljene predstavnike vladinog i nevladinog sektora i djecu pozdravio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić i pozvao sve odrasle da brinu o djeci i budu im dobar primjer. Program koji su vodila djeca bio je sadržajno veoma raznolik i pokazao je koliko talenta, rada i energije ova populacija unosi u sve čime se bavi. Rad institucije Ombudsmana za djecu, u ime ombudsmana za djecu Nade Grahovac, promovisala je Zlata Hadžić-Bajrić. Istakla je da je ombudsman izraz volje parlamenta koji je prepoznao potrebu da se djeca posebno zaštite kroz ovu instituciju. Naglasila je da UN Konvencija o pravima djeteta prvi put uvodi dijete kao pravni subjekt i da odrasli moraju to shvatiti i prihvatiti, te i djecu učiti o tome. Vezano za aktivnosti Institucije naglašeno je da je prioritet obezbjeđivanje prava na osnovno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, obezbjeđivanje posebne pažnje djeci bez roditeljskog staranja kao i djeci s posebnim potrebama. Upravo tim rukovođen, ombudsman za djecu RS podržava Projekat socijalizacije djece koji organizuje Javni fond dječije zaštite i Ministarstvo zdravlja u Kumboru. Najavljen je i okrugli sto na temu Porodični zakon i prava djeteta kako bi se od ljudi sa terena dobile informacije šta sve zakon treba da mijenja kako bi u potpunosti prihvatio zahtjeve Konvencije.