DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

National Competence Center (Krajowe Centrum Kompetencji) je uz podršku Ombudsmana za djecu Poljske organizovao od 3.- 4. marta 2011. godine u Varšavi Međunarodnu konferenciju "Volim, zato ne udaram. Cijela Evropa protiv nasilje nad djecom".

Konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz državnih i nevladinih odjeljenja i organizacije iz cijele Evrope koji rade na problemu nasilja nad djecom.

Konferenciji je ispred institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske prisustvovala Andrea Stanković psiholog, koja je prezentovala o problemu nasilja u porodici u Republici Srpskoj i mjerama koje se preduzimaju radi zaštite djeteta od bilo kog oblika zlostavljanja i zanemarivanja, te iskustvima Ombudsmana za djecu u zaštiti ovog prava djeteta.