DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Na poziv djeci da se prijave i postanu mladi savjetnici ombudsmana za djecu javilo se 58 učenika srednjih i osnovnih škola. Svi oni će pristupiti diskusiji na Panelu mladih savjetnika i razmjenjivati ideje, iskustva i prijedloge o temama koje ih interesuju. Očekujemo da će se razviti vrlo živa i konstruktivna diskusija.

 Mladi savjetnici su mladi/djeca koja žele sarađivati sa ombudsmanom za djecu, tako što će predlagati teme o kojima žele da govore, iznositi svoja iskustva o svemu što ih se tiče, predlagati rješenja problema i postavljati pitanja ombudsmanu i zajedno s njim tražiti odgovore. Mladi savjetnici će takođe na poziv ombudsmana prisustvovati radionicama, okruglim stolovima, tematskim grupama koje organizuje ombudsman za djecu kako bi u ime mladih govorili o svojim iskustvima, viđenju problema, te tako doprinijeli boljem razumijevanju tema i unapređenju prava djeteta.

 U pripremi prvog sastanka mladih savjetnika, svi su pojedinačno pozvani da se međusobno upoznaju i predlože aktivnosti za prvi sastanak, ali i plan rada za tekuću godinu.