DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Dana 24.02.20100.godine, na poziv Savjeta učenika Srednjoškolskog centra u Foči, savjetnik Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, posjetila je ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu. Povod je obilježavanje Međunarodnog dana žrtava nasilja (22.februar).

Tema za razgovor sa predstavnicima Savjeta učenika ove srednjoškolske ustanove bila je vršnjačko nasilje u obrazovnom sistemu. Ovom prilikom predstavljena je institucija Ombudsmana za djecu RS, te aktuelizirana primjena Protokola o slučajevima vršnjačkog nasilja u obrazovnom sistemu. U radionici o vršnjačkom nasilju, učenici su iskazali kreativnost, sposobnost da prepoznaju slučajeve nasilja među vršnjacima u školi, a posebno su iskazali spremnost na  razgovor o ovoj temi i saradnju sa nastavnicima. U otvorenoj diskusiji iskazali su poznavanje svojih prava garantovanih UN Konvencijom o pravima djeteta, prepoznali, kako svoje, tako i obaveze ostalih subjekata koje Protokol definiše, na rješavanju konkretnih konflikata. Inače, članovi Savjeta su istaknuti mladi aktivisti, kako u redovnim nastavnim aktivnostima, tako i na polju raznih sportskih aktivnsoti. Kao problem u svojoj školi na prvo mjestu su istakli nedostatak adekvatnog prostora za držanje časove fizičkog vaspitanja, jer ova ustanova ima podrumske, dotrajale prostorije za izvođenje nastave iz ovog predmeta, dok je, tik, uz zgradu SŠC izgrađena moderna sportska dvorana, za čije korištenje lokalna zajednica traži znatna novčana sredstva, koja ova vaspitno-obrazovna ustanova nema, a za sve ispaštaju, naravno učenici, za čije potrebe je, pored ostalih građana, ova hala i izgrađena.

Na kraju učenici su izrazili želju da aktivno sarađuju sa institucijom Ombudsmana za djecu kao mladi saradnici, te aktivno sarađuju sa nastavnicima u rješavanju mnogih problema.