DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Učenici VI1 i VI2 O.Š. ,,Kozarska djeca" iz Gradiške obratili su se Instituciji sa inicijativom da u svojoj opštini pokušaju riješiti problem ostvarivanja prava romske djece prije svega na obrazovanje. "Romska djeca u školi, a ne na ulici" je tema njihovog rada kojom naglašavaju da sva djeca, uključujući i romsku imaju pravo na obrazovanje, jer je obrazovanje jedno od osnovnih ljudskih prava i treba da bude dostupno svima. 

S obzirom da je Ombudsman za djecu upravo započeo analizu stanja ove problematike u svim opštinama Republike Srpske, to je na sastanku održanom danas u njihovoj š;koli, zajedno sa djecom, njihovim nastavnicima i direktorom škole dogovoreno da zajedno radimo na ovom problemu, tako da će izvještaj Institucije obuhvatiti i njihovo angažovanje u rješavanju ovog pitanja.

 Ombudsman za djecu danas je u Gradišci razgovarao i sa direktorom Centra za socijalni rad o brojnim pitanjima zaštite prava djece u ovoj opštini, između ostalog, zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja, djece sa posebnim potrebama te prisutnosti prosjačenja djece u ovoj opštini.