DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Dan sigurnog interneta je prilika da odrasli preuzmu obavezu da svaki dan za djecu bude dan sigurnog interneta. 

Djeca danas na internetu mogu ostvariti mnoga svoja prava-pravo na obrazovanje, informaciju, izražavanje vlastitog mišljenja, druženje,slobodno vrijeme. Ali na internetu mnoga prava djece mogu biti povrijeđena i ugrožena.Prije svega pravo na zaštitu privatnosti i zaštitu od svakog oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Djeca ne znaju kako prepoznati rizike,ne znaju kako reagovati i kome se obratiti. Mi ih tome moramo naučiti. Da bi iskoristili sve prednosti koje internet pruža, a da istovremeno izbjegnu rizike i opasnosti u koje mogu biti dovedeni,djeca moraju biti zaštićena.A biće zaštićena samo ako ih tome naučimo.I roditelji i škola moraju preuzeti svoj dio obaveze i odgovornosti u zaštiti djece na internetu.

 U osnovnoj školi ,,Dositej Obradović,,u Banja Luci danas je prezentovana nova internet stranica www.djecanainternetu.org čiji je cilj prevencija i edukacija djece, roditelja i nastavnika o internetu i njegovom odgovornom i bezbjednom korištenju, a koja je rezultat zajedničkog rada Ombudsmana za djecu i Agencije za informaciono društvo, te profesora sa Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta.

 Osnovna škola ,,Dositej Obradović,,ima najbolji Savjet roditelja i vrlo aktivan Savjet učenika, a to je između ostalog i bio razlog da prezentaciju izvršimo u ovoj školi. 

Prezentaciji su pored učenika, nastavnika i roditelja iz škole, prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova gdin Stanislav Čađo, ministar porodice, omladine i sporta gđa Nada Tešanović, pomoćnik ministra prosvete i kulture gdin Miroslav Bobrek, predsjednik odbora za pitanja mladih gdin Nikola Baštinac, direktor policije gdin Gojko Vasić, direktor Agencije za informaciono društvo gdin Srđan Rajčević, viši stručni saradnik u odjeljenju za porodicu u Ministarstvu porodice omladine i sporta gdin Bojan Savić , načelnik odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet gdin Jovo Marković. 

Uspostavljanje stranice i štampanje brošure je samo početak zajedničkog rada svih nadležnih institucija u zaštiti djece i njihovih interesa u korištenju interneta.