DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Dan sigurnog interneta je prilika da odrasli preuzmu obavezu da svaki dan za djecu bude dan sigurnog interneta. 

Djeca danas na internetu mogu ostvariti mnoga svoja prava-pravo na obrazovanje, informaciju, izražavanje vlastitog mišljenja, druženje,slobodno vrijeme. Ali na internetu mnoga prava djece mogu biti povrijeđena i ugrožena.Prije svega pravo na zaštitu privatnosti i zaštitu od svakog oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Djeca ne znaju kako prepoznati rizike,ne znaju kako reagovati i kome se obratiti. Mi ih tome moramo naučiti. Da bi iskoristili sve prednosti koje internet pruža, a da istovremeno izbjegnu rizike i opasnosti u koje mogu biti dovedeni,djeca moraju biti zaštićena.A biće zaštićena samo ako ih tome naučimo.I roditelji i škola moraju preuzeti svoj dio obaveze i odgovornosti u zaštiti djece na internetu.

 U osnovnoj školi ,,Dositej Obradović,,u Banja Luci danas je prezentovana nova internet stranica www.djecanainternetu.org čiji je cilj prevencija i edukacija djece, roditelja i nastavnika o internetu i njegovom odgovornom i bezbjednom korištenju, a koja je rezultat zajedničkog rada Ombudsmana za djecu i Agencije za informaciono društvo, te profesora sa Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta.

 Osnovna škola ,,Dositej Obradović,,ima najbolji Savjet roditelja i vrlo aktivan Savjet učenika, a to je između ostalog i bio razlog da prezentaciju izvršimo u ovoj školi. 

Prezentaciji su pored učenika, nastavnika i roditelja iz škole, prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova gdin Stanislav Čađo, ministar porodice, omladine i sporta gđa Nada Tešanović, pomoćnik ministra prosvete i kulture gdin Miroslav Bobrek, predsjednik odbora za pitanja mladih gdin Nikola Baštinac, direktor policije gdin Gojko Vasić, direktor Agencije za informaciono društvo gdin Srđan Rajčević, viši stručni saradnik u odjeljenju za porodicu u Ministarstvu porodice omladine i sporta gdin Bojan Savić , načelnik odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet gdin Jovo Marković. 

Uspostavljanje stranice i štampanje brošure je samo početak zajedničkog rada svih nadležnih institucija u zaštiti djece i njihovih interesa u korištenju interneta.