DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Helsinški parlament građana Banja Luka i Biro za ljudska prava Tuzla u okviru projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu“, uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH, organizovao je radionicu pod nazivom „Unaprjeđenje saradnje između Savjeta za socijalnu politiku i socijalnu zaštitu opštine Banja Luka i nevladinih organizacija", kojoj su prisustvovali i predstavnici institucije Ombudsmana za djecu RS.

Jedan od osnovnih ciljeva radionice je intenziviranje saradnje nevladinih organizacija i udruženja koja se bave zastupanjem interesa socijalno marginalizovanih grupa sa organima lokalnih vlasti, kao i kreiranje odgovarajućih politika, planova i strategija koje bi trebalo da poboljšaju kvalitet života socijalno ugroženih kategorija.

Na radionici se, između ostalog, govorilo i o narednim aktivnostima i ciljevima nevladinih organizacija koji će pretežno biti usmjereni na popravljanje tzv. socijalne slike društva kroz pružanje raznih vidova pomoći i podrške u zapošljavanju i samozapošljavanju, ali i na poboljšanje kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima.