DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Danas je u Sarajevu započela petodnevna edukacija studenata novinarstva iz Banjaluke, Sarajeva, Mostara, Tuzle i sa Pala. Predavač na temu: Koja prava ima svako dijete? Konvencija o pravima djeteta i koliko se poštuje! bila je оmbudsman za djecu RS mr Nada Grahovac.

UNICEF u saradnji sa tehničkim partnerom, udruženjem Medijske inicijative iz Sarajeva, nekoliko posljednjih godina radi na edukaciji medija i novinara kako bi se podigao nivo kvaliteta informisanja o pitanjima društvene zaštite djece. Praktični trening namjenjen je studentima novinarstva i ima za cilj da kod učesnika razvije osjećaj za temu dječijih prava i ponudi praktična znanja za načine novinarskog pokrivanja ovih tema. To treba da omogući da kod studenata razvije osjećaj za važnost teme dječijih prava, ali istovremeno i da doprinese uspostavljanju kolegijalnih profesionalnih i prijateljskih odnosa među studentima.

Studenti su pokazali interesovanje za sva pitanja koja se odnose na potrebe djece na njihovom putu razvoja i odrastanja, a posebno su se interesovali za primjere iz praksa sa kojima se institucija Ombudsmana za djecu susreće.