DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

  Republička prosvetna inspekcija po preporuci Ombudsmana za djecu dostavila je odgovor u kojem navodi da je izvršila inspekcijske preglede u jednom broju objekata gdje se odvija djelatnost "igraonica" i tom prilikom utvrdila da nemaju rješenje Ministarstva prosvete i kulture za rad predškolske ustanove.

 Isti su obavezni u ostavljenom roku pribaviti rješenje za rad, u protivnom će im biti onemogućeno obavljanje ove djelatnosti. Inspekcija nastavalja sa pregledom svih objekata u Republici Srpskoj u kojima se odvija ova djelatnost.