DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U skladu sa Ustavnim ovlaštenjima, da Republika uređuje i obezbjeđuje brigu o djeci i mladima, a imajući u vidu

- prije svega potrebu da se identifikuju problemi djece u različitim oblastima ostvarivanja i zaštite njihovih prava, te da se na realno zasnovanim potrebama djece definišu dugoročne politike radi unapređenja položaja djece u svim segmentima društva,

neophodno je donošenje dugoročnog strateškog dokumenta za djecu (inicijative).