DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu u četvrtak 23.12.2010. godine u saradnji sa institucijom Zaštitnika građana Srbije posjetila je SOS dječiju liniju u Srbiji.

U razgovoru sa rukovodiocem gospođom Željkom Burgund i njenim saradnicima ombudsman za djecu se upoznala sa iskustvima u radu ove linije koja je ove godine obilježila 5 godina svog uspješnog rada. Ono što je vrlo važno ova linija nije podrška samo za djecu koja su žrtve bilo kog oblika nasilja, već je podrška za svu djecu, o svim pitanjima i problemima sa kojima se djeca susreću na njihovom putu odrastanja.

Broj primljenih poziva koji linija registruje i koji je svake godine sve veći, pitanja koja djeca postavljaju i na koje traže odgovor, organizacija same linije i saradnja sa drugim institucija samo su potvrdili opravdanost nastojanja institucije Ombudsmana da se takva linija uspostavi i u Republici Srpskoj. Ovom prilikom podržana je inicijativa ombudsmana za djecu za uspostavljanje linije i obećana potrebna stručna podrška i pomoć.