DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu prisustvovala je seminaru na temu ,,Maloljetnička delikvencija", koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo za predstavnike policije, tužilaštva i nevladinog sektora u BiH. Cilj seminara je bio razmjena iskustava sa zemljama iz okruženja o problematici maloljetničke delikvencije s posebnim akcentom na preventivne programe, ali i nužnosti postojanja adekvatnih ustanova i edukovanog kadra.