DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu primljena u punopravno članstvo Evropskog ombudsman instituta kao pojedinačan član, 28.9.2009.godine. Ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac imenovana je za člana Evropskog ombudsman instituta čije je sjedište u Insbruku u Austriji. Evropski ombudsman institut radi na promociji ombudsman institucija, razmjeni iskustava i saradnji ombudsmana, ali i drugih institucija koje imaju iste ili slične ciljeve na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Institut se bavi naučnim radom i istraživanjima koja se tiču ljudskih prava i njihove zaštite, a svojim djelovanjem doprinosi uspostavljanju standarda institucija ombudsmana, te unapređenju zaštite ljudskih prava u svim evropskim zemljama. Institut ima kolektivne članove-institucije ombudsmana i pojedinačne članove koji se biraju između osoba sa posebnim kvalifikacijama, koje su spremne na polju naučnog istraživanja raditi na promociji ombudsman institucija.