DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Banjaluci je 25.9.2009. godine održana javna rasprava na nacrt Zakona o zašštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku , kojom je predlagač Zakona, Ministarstvo pravde RS, od stručnjaka iz prakse prije svega sudija i tužilaca trebao dobiti primjedbe, prijedloge i sugestije kako bi predloženi tekst u konačnom bio što kvalitetniji i što je najvažnije da predložena zakonska rješenja budu u praksi i primjenljiva. Na žalost, nije bilo odziva onih od kojih su se očekivala stručna mišljenja i sugestije na ponuđeni tekst zakona.